privacy statement

hoe wij omgaan met jouw privacy

Woonklaar verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen over ons privacybeleid? Stuur ons een email op info@woonklaar.com.

ONZE GEGEVENS

Bedrijfsnamen:Woonklaar B.V. (KVK nummer 71736816)
Woonklaar Bouw B.V. (KVK nummer 75318725)
Vestigingsadres:Wierdensestraat 154, 7604 BP Almelo
Telefoonnummer:06 – 114 97 114
Emailadres:info@woonklaar.com

onze privacyverklaring in het kort

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij houden ons dan ook aan de privacy wetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via het Privacy Statement
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn

jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te corrigeren of aan te vullen, als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing
 • Recht op verwijdering: je kan ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kan je deze toestemming op ieder moment intrekken
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Stuur jouw verzoek naar info@woonklaar.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

NB. Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als je een overeenkomst met ons bent aangegaan. In dit geval zijn wij verplicht om jouw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.

wanneer bewaren wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in één of meer van de volgende gevallen:

 • We beschikken over jouw toestemming
 • We gaan samen een overeenkomst aan
 • We hebben een gerechtvaardigd belang
 • We moeten aan een wettelijke verplichting voldoen

welke gegevens bewaren wij, waarom en hoe lang?

Contact
Als je het contactformulier op onze website gebruikt, ons een email stuurt, ons telefonisch benadert, ons een Whatsapp bericht stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden.

 • Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht
 • Deze gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd

Koopovereenkomst
Als je een woning van ons koopt of aan ons verkoopt verwerken wij persoonsgegevens in een koopovereenkomst. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gelden voor een koopovereenkomst.

 • Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Naam
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • Legitimatie soort en nummer
 • In het geval van ontbindende voorwaarden: bedrag hypotheek, maximale bruto jaarlast en maximaal rentepercentage
 • Deze gegevens gebruiken we om de koopovereenkomst te kunnen uitvoeren
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot twintig jaar nadat de woning is overgedragen

met wie delen wij gegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen geven, tenzij:

 • Je zelf toestemming geeft om jouw gegevens te delen
 • We jouw gegevens moeten delen om een koopovereenkomst te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld met een notaris, hypotheekverstrekker, taxateur en/of aankoopmakelaar
 • We jouw gegevens moeten delen in verband met een gerechtelijke procedure of om juridisch advies te verkrijgen
 • We wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te delen, bijvoorbeeld met de politie of Belastingdienst

geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we om jouw toestemming voor het gebruik van de volgende cookies:

 • Technische of functionele cookies: wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer je naar een andere subpagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen, de website goed op je beeldscherm wordt weergegeven, onthouden wordt of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en misbruik kan worden opgespoord.
 • Analytische cookies: wij gebruiken cookies van Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen uitsluitend anonieme informatie via Google Analytics en laten Google de IP-adressen anonimiseren. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy van Google en Google Analytics.

social media buttons

Op onze website maken we gebruik van social media buttons, die je doorleiden naar de social media platforms. Hierdoor kun je ons volgen en content delen binnen jouw netwerk. Ook kun je advertenties tegenkomen op jouw social media. De buttons werken door stukjes code die afkomstig zijn van de social media platforms. Als je wilt weten wat de platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan hun privacy verklaringen.

klacht indienen

Vind je dat wij je niet op de juiste manier helpen? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

wijzigingen

Dit Privacy Statement kan op ieder moment wijzigen. Wij adviseren je regelmatig onze website te raadplegen voor de meest actuele informatie.

LAATSTE WIJZIGING: 1 JUNI 2021